Akreditācijas un kvalitāte

George Leech, UK: "The school is excellent in every way. It is a very professional set up and, most importantly, the teachers are dedicated to your progress, explain difficult aspects of the language clearly and care about your progress".

 

Education Centre DURBE (Russian Language School DURBE) ir vairāk nekā 20 gadu pieredze starptautiskajā valodu tūrismā. EC DURBE ir pirmā privātā valodu skola Latvijā, kas ieguvusi Izglītības un Zinātnes ministrijas akreditāciju. Kā arī būt par locekli tādai starptautiskai organizācija kā Eaquals atļauj mums būt vienmēr informētiem un izmantot jaunākās izglītības jomas tendences un garantēt augstāko iespējamo kvalitāti par to, naudu, kuru maksājat par kursiem. Lūdzu, izlasiet detalizētu informāciju par Eaquals Vispārējiem Noteikumiem akreditētajiem biedriem.

Krievu valodas kursi, kurus mēs piedāvājam, ir cieši pakļauti Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm (Council of Europe's Common European Framework), kas ir daļa no viņu politikas pā popularizēt svešvalodu apguvi, kultūras īpatnības un sapratni starp Eiropas iedzīvotājiem. Eirops kopīgās pamatnostādnes palīdz pasniedzējiem plānot nodarbību vadīšanu, un uzrādīt studentu progresu un zināšanu līmeni, kuru atzīst visā Eiropā. Plaša sistēma un apraksti dažādām svešvalodām un zināšanu līmeņiem ir "can do" statements, kuros sīki aprakstīts, ko students atbilstošajā zināšanu līmenī prot.

Mērķi: veicināt studentu valodas attīstību vienlaicīgi apgūstot visas valodas prasmes: lasīšanu, rakstīšanu, runāšanu un klausīšanos, kā arī bagātināt savu vārdu krājumu, gramatiku un valodas struktūru. 

 

 

SIA Education Centre Durbe 28.09.2016. noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2016/805 ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

                                                                                   

Sign up for newsletter

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

       

Ask a question!

noradurbe We`re online

Apply now!

Close