fbpx

Notice concerning the use of cookies

In our portal we are using cookies. Using the portal, you agree to the use of cookies.

Mācību metodes

Oliver Binks, UK: “The main thing I enjoyed is that I was taught in Russian. By doing this it has helped me to remember key phrases and words better and it has made me feel more confident when communicating in Russian”.

Komunikatīvā metode ir pamata metode, kad apmācāmie tiek iesaistīti reālā komunikācijā ar situācijām kas mūs sagaida ikdienā. Šādā veidā iemācoties izmantot valodu ārpus klases telpām.

Pasniedzēji izmanto audiolinguālo, tiešo un reālās pieejas metodi, netulkojot teikto, bet izmantojot tikai mērķa valodu.

Izmantotie teksta materiāli nav tika igramatikas un vārdu krājuma paplašināšanai, bet sistemātiski pilnveido studenta lasīšanas un klausīšanās prasmes. Visi gramatikas punkti liek studentiem analizēt un izprast gramatiku. To panāk izmantojot induktīvo pieeju, atsaucoties un tekstu piemēriem.

Uzsvars mācību procesā tiek likts un patstāvīgu mācīšanos visos zināšanu līmeņos, ieskaitot apjomīgo darbu pie valodu apmācību prasmēm, labiem mācību paradumiem un pašnovērtējumu.

Kāds ir ieguvums no komunikatīvās mācību metodes?

Lielākais ieguvums ir tas, ka šī metode ir efektīva abiem studentu tipiem – gan klusajiem un kautrīgajiem, gan tiem, kuri mācību procesā vienmēr ir aktīvi un runātīgi. Ja esat kautrīgs, Jūs saņemsiet pozitīvu atbalstu no pasniedzēja, kurš Jūs iedrošinās un iesaistīs mācību aktivitātēs. Soli pa solim Jūsu pārliecība par savām spējām pieaugs un Jūs aktīvāk iesaistīsieties mācību procesā, izmantojot apgūstamo valodu. Ja esat ļoti aktīva personība un jūtaties pašpārliecināts, šī ir iespēja kļūt par lielisku partneri grupas biedriem, izpēlējot dialogus, piedaloties pāru un grupas aktivitātēs, diskusijās un prezentācijās. Tajā pašā laikā uzmanīgais pasniedzējs pārliecināsies, ka izmantojat atbilstošu leksiku, un izlabos gramatikas kļūdas.

Zināšanu izvērtēšana un novērtēšana:

Tiešsaistes gramatikas zināšanu tests RLA Durbe mājas lapā + mutiskā pārbaude (izņemot studentus, kuriem nav priekšzināšanu) palīdz studentus sadalīt pa grupām atbilstoši viņu zināšanu līmeņiem. Intervijas laikā mūsu birojā vai pa telefonu students izklāsta savas vēlmes un nepieciešamības par mācībām. Ja studentam ir ļoti īpašas vēlmes RLA Durbe piedāvās individuālās nodarbības, kas tiks veidotas pamatojoties tieši uz konkrētajām vēlmēm un studenta zināšanu līmeni. Regulārie progresa testi palīdz sekot līdzi studentu progresam un panākumiem.

Durbe RLA piedāvā sekojošu vispārējos un specializētos krievu valodas kursus sekojošiem zināšanu līmeņiem:

LĪMENIS LĪMEŅA RAKSTUROJUMS KURSA ILGUMS
PAMATA LIETOTĀJS A1
Pamatzināšanas
Students prot komunicēt vienkāršā veidā, uzdot un atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par sevi, par pazīstamiem cilvēkiem, savu valsti. Lieto ļoti vienkāršas gramatiskās konstrukcijas. 60 stundas
A1+
Pamatzināšanas
Studenta zināšanas atļauj viņam pirkt preces veikalā, sazināties pastā vai bankā, nopirkt biļeti transportā. Saprot vienkāršus īsus tekstus par zināmām tēmām, ikdienā lieto visbiežāk nepieciešamus vārdus un frāzes. 60 stundas
A2
Pamatzināšanas
Students ikdienā izmanto vienkāršas sasveicināšanas frāzes, iesaistās īsas sarunās par sadzīviskiem jautājumiem; uzdot un atbild uz jautājumiem par to, ko viņi dara darbā un brīvajā laikā. Prot atbildēt uz ielūgumiem un pieņemt vai noraidīt piedāvājumus. 60 stundas
A2+
Pamatzināšanas
Studenta zināšanas ir pietiekamas, lai apmainītos ar idejām un informāciju par zināmām tēmām, tikt galā ar ikdienas situācijām, kaut gan studentam ir nepieciešams laiks pārdomām un vārdu meklēšanai. Spēj izteikt savas emocijas un jūtas vienkāršā kontekstā, detalizēti aprakstīt savu dzīvi, t.sk. cilvēkus, vietas, darba vai mācību vietu, pastāstīt par pagātnes notikumiem un personīgo pieredzi, aprakstīt vaļaspriekus un rutīnu, nākotnes plānus, pamatot un argumentēt. 100 stundas
NEATKARĪGS LIETOTĀJS B1
Vidējā līmeņa zināšanas
Students spēj sekot diskusijas galveniem punktiem ar nosacījumu, ka runātājs runā gramatiski pareizā literatūrā valodā. Spēj izteikt galveno domu, runa saprotami, lai arī dažreiz apstājās, lai sameklētu vārdus un izvēlētos pareizu leksiku. 200 stundas
B1+
Vidējā līmeņa zināšanas
Students var sniegt konkrētu informāciju, kas nepieciešama intervijā vai konsultācijā, paskaidrot, kāpēc kaut kas ir problēma, apkopot un sniegt savu viedokli par īsu stāstu, rakstu, sarunu, diskusiju vai interviju, kā arī atbildēt uz sekojošiem jautājumiem. Prot veidot vienkāršu plānveidīgu stāstījumu, bet dažreiz lūdz atkārtot teikto, ja otras personas atbilde bija pārāk ātra vai gara. 180 stundas
B2
Vidējā līmeņa zināšanas
Students koncentrējas uz efektīvo argumentāciju: veido un aizstāv savus viedokļus diskusijā, sagatavojot attiecīgus paskaidrojumus un atsauksmes, pamato savus uzskatus par strīdīgo jautājumu, piedāvājot argumentus par un pret. Aktīvi piedalās diskusijās par zināmām tēmām, komentē, skaidri izsaka savas domas. Laba gramatikas kontrole. 160 stundas
B2+
Vidējā līmeņa zināšanas
Students spēj sekot līdzi citiem runātajiem, dod atpakaļejošo saiti, aktīvi piedālās diskusijās. Efektīvi izmanto daudzus vārdus, izstrādā sistemātisku argumentāciju ar atbilstoši uzsvērtiem galveniem punktiem. Prot izveidot skaidru, labi strukturētu, sarežģītas tematikas, detalizētu tekstu, labi pārzinot tekstveides principus, lietojot atbilstošus saistījuma un saskaņojuma līdzekļus. 120 stundas
PRASMĪGS LIETOTĀJS C1
Augstā līmeņa zināšanas
Prot brīvi un pārliecinoši sarunāties par dažādām tēmām bez iepriekšējas sagatavošanās. Prot izveidot skaidru, raiti plūstošu, labi strukturētu runu arī par sarežģītiem tematiem. Apzināti izmanto savienojuma un saskaņošanas līdzekļus. Izvēlas situācijai atbilstošu runas stilu. Ir ļoti plašs vārdu krājums. Prot izveidot skaidru, labi strukturētu, sarežģītās tematikas tekstu. 120 stundas

 

Russian Language Academy Durbe piedāvā sekojošu vakara krievu valodas kursus mini grupās sekojošiem zināšanu līmeņiem:

ZINĀŠANU LĪMENIS VALODAS PAMATPRASMES KURSU ILGUMS
А1 līmenis Kursu uzsākot, nav nepieciešamas svešvalodas zināšanas. Nodarbībās mācīsieties lasīt, rakstīt un pareizi izrunāt jaunos vārdus, ievērojot uzsvaru un intonāciju. Uzdosiet vienkāršus jautājumus un atbildēsiet par sevi, dzīvesvietu, pazīstamiem cilvēkiem un lietām. Mācīsieties sazināties, lietojot vienkāršas frāzes sarunā par pazīstamu jomu. Lasīsiet informāciju par personībām, koncertiem, aizpildīsiet veidlapas, anketas, rakstīsiet apsveikumus un novēlējumus, izmantojot vienkāršas valodas konstrukcijas.
Kursa noslēgumā sapratīsiet un lietosiet zināmus ikdienas izteicienus, mācēsiet iepazīstināt ar sevi un citiem, uzdot vienkāršus jautājumus un sniegt informāciju.
66 stundas
A1+ līmenis Ir iegūtas pirmās zināšanas un turpināsiet apgūt leksiku, kā iepirkties veikalā, veikt darījumus pastā vai bankā, iegūt nepieciešamo informāciju par ceļošanas iespējām, sabiedrisko transportu, vaicāt un noskaidrot virzienus, iegādāties biļetes, preces, pakalpojumus, izmantojot vienkāršas gramatikas konstrukcijas.
Kursa noslēgumā varēsiet sazināties par labi zināmām tēmām, ja sarunas biedrs runā lēni un skaidri. Jūs mācēsiet uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, piemēram, apsveikumu vai aizpildīt veidlapu ar personas datiem.
66 stundas
A2 līmenis Jūs mācīsieties pastāstīt par sevi, savu ģimeni un draugiem, dzīvesvietu, vaļaspriekiem un interesēm, izglītību, pagātnes notikumiem un pasākumiem. Jūs lasīsiet vienkāršus personīgus vēstījumus un vēstules, lietošanas pamācības, īsus aprakstus par ikdienišķām situācijām. Tiks apgūtas sarežģītākas gramatikas konstrukcijas, piemēram, īpašības vārdu un apstākļa vārdu pārākā un vispārākā pakāpe, kārtas skaitļa vārdi.
Kursa noslēgumā Jūs spēsiet komunicēt, izmantojot biežāk lietotos izteicienus svarīgākajās dzīves situācijās (piemēram, sniedzot privātu informāciju, veicot iepirkšanos, orientējoties apkārtnē, runājot par nodarbinātību). Mācēsiet uzdot vienkāršus jautājumus, lai saņemtu nepieciešamo informāciju.
66 stundas
A2+ līmenis Jūs turpināsiet apgūt valodas pamata prasmes un paplašināt vārdu krājumu par tādām tēmām kā iepirkšanās, cenas, ģimenes svētku svinēšana, kā arī mācīsieties veikt salīdzinājumus, izteikt šaubas, bažas, pārliecību, entuziasmu vai nožēlu, noliegt nepatiesu pieņēmumu, pajautāt pareizu laiku. Tiks izmantota sarežģītāka gramatika un bagātīgāks vārdu krājums, lai aprakstītu pagātnes notikumus un personīgo pieredzi, ieradumus un ikdienas rutīnu, aprakstītu plānotos pasākumus.
Kursa noslēgumā varēsiet sazināties ikdienas situācijās, piemēram, pasūtot ēdienus un dzērienus, iepērkoties un izmantojot pasta pakalpojumus, jautājot un izsakot viedokli, izsakot savu piekrišanu vai noliegumu.
66 stundas
B1 līmenis
B1.1 sublevel
Ja vēlaties, lai sarunvaloda ir raitāka, precīzāka un bagātāka, tad B1 līmenis ir domāts tieši Jums! Kursa ietvaros mācīsieties izteikt savu viedokli un sniegt padomu par kādu zināmu tēmu, saprast instrukcijas un publiskos paziņojumus, aprakstīt ikdienas aktivitātes, atvainoties un paust dažādas emocijas un nodomus.
Kursa noslēgumā mācēsiet pastāstīt vai uzrakstīt vienkāršu tekstu par pieredzēto vai vienkāršiem notikumiem, piemēram, ceļojumu, aprakstot savas emocijas un attieksmi, kā arī rakstīt ziņas, īsas vēstules un e-pastus saistībā ar plānotiem pasākumiem vai izmaiņām tajos. Varēsiet bez iepriekšējas sagatavošanās iesaistīties sarunā par labi zināmiem vai interesējošiem tematiem.
66 stundas
B1 līmenis
B1.2 apakšlīmenis
Kursa ietvaros Jūs papildināsiet vārdu krājumu un apgūsiet jaunus gramatikas likumus, lai spētu risināt dažādas sadzīves situācijas un saprastu tekstus, kas saistīti ar Jūsu interešu loku. Vingrināsieties saprast ziņu pārraides un TV raidījumus par pazīstamām tēmām, saprast vienkāršu tehniska rakstura informāciju, piemēram, lietošanas instrukcijas sadzīves priekšmetiem vai dažādu pasākumu norises vietas un laiku.
Kursa noslēgumā mācēsiet aizpildīt veidlapas, uzrakstīt oficiālu vai privātu vēstuli par notikumiem, emocijām vai vēlmēm, atbildēt uz sludinājumiem, uzrakstīt CV, pārstāstīt skaidru strukturētu stāstu. Jūs varēsiet saprast galveno domu runai par pazīstamām tēmām, kā arī radio vai TV pārraidei par aktuālajiem notikumiem vai tēmām, kas saistītas ar personīgu vai profesionālu pieredzi, ja ziņas vēstītas lēni un skaidri.
66 stundas
B1+ līmenis
B1+1 apakšlīmenis
Jūs mācīsieties pamatot un aizstāvēt viedokli, stāstīt par savām idejām, problēmām un diskutēt par strīdīgiem jautājumiem, savā runā izmantojot savienotājvārdus, lai veidotu loģisku teikumu secību. Mācīsieties pamatot savu nostāju, kā arī izteikt emocijas, piemēram, pārsteigumu, prieku, ieinteresētību, un izrādīt attieksmi, piekrišanu vai noliegumu, kā arī runāt par nākotnes sapņiem, cerībām un mērķiem.
Kursa noslēgumā Jūs spēsiet saprast skaidru, vienkāršu informāciju (gan galveno domu, gan būtiskas detaļas) par ikdienas, mācību vai darba jautājumiem, uzsākt un turpināt sarunu par labi zināmām vai sev interesējošām tēmām, sniedzot ierosinājumus, izsakot savu viedokli un attieksmi, paužot emocijas u.tml.
66 stundas
B1+ līmenis
B1+2 apakšlīmenis
Jūs atkārtosiet un papildināsiet iepriekš iegūtās gramatikas zināšanas un bagātināsiet vārdu krājumu, turpinot pilnveidot visas valodas pamata prasmes. Mācīsieties detalizēti aprakstīt pieredzi un notikumus, aicināsiet sarunu biedrus precizēt un pārfrāzēt teikto vai izmantot citus līdzīgus vārdus, skaidri un saprotami aprakstīt starpgadījumu vai negadījumu, rakstīt par pazīstamām tēmām, salīdzinot un pretnostādot dažādus viedokļus.
Kursa noslēgumā Jūs spēsiet pamatot savu viedokli, rīcību, lēmumu, apkopot iegūto informāciju, lai varētu turpināt diskusiju, aprakstīt neparastas un paredzamas situācijas, kā arī paust savu viedokli par abstraktiem, kultūras vai ikdienas jautājumiem.
66 stundas
B2 līmenis Šī kursa ietvaros paredzēti daudzveidīgi lasīšanas uzdevumi, piemēram, īsi stāsti, daiļliteratūras fragmenti, dzeja, raksti masu medijos, kā arī tēmas diskusijām par sabiedrību, ekonomiku, mākslu, literatūru, mūziku, kino u.tml. Mācīsieties pamatot savu nostāju un paskaidrot problēmas būtību gan mutiski, gan rakstiski, pildot dažādus uzdevumus, piemēram, veidojot kopsavilkumus, izsakot viedokli vai komentārus, kā arī pildīsiet aizvien sarežģītākus klausīšanās uzdevumus.
Kursa noslēgumā Jūs sapratīsiet intervijas tiešraidē, sarunu šovus, lugas, lielāko daļu filmu, sarežģītu prezentāciju galvenās idejas, spēsiet sniegt detalizētu informāciju, kas balstīta uz faktiem, paust plašu emociju spektru, aizstāvēt savu viedokli diskusijās un izteikt attieksmi, kā arī uzrakstīt skaidru, detalizētu aprakstu par dažādām tēmām, raksturojot priekšrocības un trūkumus.
66 stundas
B2+ līmenis Šis ir turpinājums B2 zināšanu līmeņa kursam. Aplūkotie jautājumi dos iespēju atkārtot un nostiprināt iepriekš iegūtās zināšanas, atgriezties pie neskaidrībām, paplašinot savas zināšanas. Jūs mācīsieties sniegt detalizētu, uz faktiem balstītu informāciju, paust emocijas, aizstāvēt savu viedokli diskusijās un paust attieksmi pret citu uzskatiem, sniegt skaidru, detalizētu aprakstu par plašu jautājumu loku, iesākt un turpināt argumentētu diskusiju, izvērtēt rīcības sekas, komentēt priekšrocības un trūkumus, uzrakstīt skaidru un detalizētu tekstu, kopsavilkumu, īsu grāmatas vai filmas recenziju, personīgu vēstuli, izskaidrojot savas idejas un sajūtas.
Kursa noslēgumā varēsiet gan mutiski, gan rakstiski sniegt skaidru, detalizētu aprakstu par plašu jautājumu loku, kas saistīts ar Jūsu interesēm, pamatojot savas idejas ar argumentiem. Mācēsiet pamatot savus uzskatus par strīdīgiem jautājumiem, izvērtējot atšķirīgos viedokļus. Varēsiet aktīvi piedalīties diskusijās.
66 stundas