fbpx

Notice concerning the use of cookies

In our portal we are using cookies. Using the portal, you agree to the use of cookies.

Noteikumi

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI KRIEVU VALODAS KURSIEM

1. Rezervācija un samaksas nosacījumi
1.1. Lai piedalītos krievu valodas kursos, nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu mājaslapā www.russian-academy.com/application-form vai reģistrēties ar aģenta starpniecību. Reģistrācijas termiņš studentiem, kam nav nepieciešama vīza, ir 1 nedēļa pirms ierašanās, savukārt studentiem, kam nepieciešama vīza, – 4 nedēļas pirms ierašanās.
1.2. Ieteicams reģistrēties savlaicīgi, tomēr skola izvērtēs arī pēdējā brīža pieteikumus un veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu valodu kursu un izmitināšanas pieteikuma izpildi. Skola nevar garantēt visu pieprasījumu precīzu izpildi.
1.3. Studentiem ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms ierašanās jāizpilda zināšanu pārbaudes tests mājaslapā www.russian-academy.com/test vai pie aģenta. Lai pārliecinātos par studenta krievu valodas zināšanu līmeni, skola pārbauda arī runāšanas un klausīšanās prasmes telefonintervijas laikā. Šī iemesla dēļ visiem studentiem pieteikuma formā jānorāda savs tālruņa numurs.
1.4. Nākamās darba dienas laikā pēc pieteikuma formas iesniegšanas students saņems reģistrācijas apstiprinājumu, rēķinu par izvēlēto pakalpojumu un depozīta maksājuma (200 EUR) pieprasījumu.
1.5. Tiek uzskatīts, ka students reģistrējies krievu valodas kursiem tikai pēc tam, kad skola saņēmusi neatmaksājamu depozītu 200 EUR apmērā. Students var izvēlēties veikt visa rēķina apmaksu uzreiz.
1.6. Pilns maksājums par izvēlētajiem pakalpojumiem jāveic vismaz 4 nedēļas pirms programmas uzsākšanas. Ja rezervācija veikta mazāk nekā 4 nedēļas pirms kuru sākuma datuma, pilns maksājums jāveic uzreiz pēc rēķina saņemšanas.
1.7. Students saņems transfēra apstiprinājumu un informāciju par izmitināšanu nedēļā pirms ierašanās.
1.8. Ja studentam nepieciešama vīza, tās saņemšanai vajadzīgie dokumenti tiks nosūtīti nedēļas laikā kopš personīgās informācijas un pilna maksājuma saņemšanas. Ja studenta mītnes valstī nav Latvijas vēstniecības, nepieciešamo dokumentu saņemšana var ilgt līdz pat 4 nedēļām.

2. Ierašanās un mācību sākums 
2.1. Kursu dalībniekiem, kas rezervējuši izmitināšanu ar skolas starpniecību, jāierodas svētdien.
2.2. Visi kursi sākas pirmdien (izņemot reizes, kad pirmdiena ir valsts svētku diena) un turpinās līdz piektdienai. Kursu maksa netiek samazināta, ja to laikā iekrīt valsts svētku diena, izņemot individuālās nodarbības, kas tiek pārceltas uz citu dienu.
2.3. Kursu dalībniekiem, kas kas rezervējuši izmitināšanu ar skolas starpniecību, tiks nodrošināts transfērs no lidostas uz attiecīgo dzīvesvietu. No autoostas transfēru nepiedāvājam.
2.4. Izmantojot transfēru, studentam nepieciešams norādīt informāciju par ierašanās laiku un datumu, kā arī reisa numuru pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms ierašanās.
2.5. Prombraucot transfēru var rezervēt ne vēlāk kā vienu dienu pirms aizbraukšanas – cena 40 EUR. Studentam jāsniedz informācija par lidojuma laiku un jānorāda savs tālruņa numurs.

3. Izmitināšana
3.1. Izmaksās iekļauta izmitināšana no svētdienas līdz svētdienai.
3.2. Studentam, kurš izvēlējies izmitināšanu studentu dzīvoklī/rezidencē, drošības nauda 200 EUR apmērā jāiemaksā vismaz 5 dienas pirms ierašanās. Studentam tiks nosūtīts drošs maksājuma links, lai viņš varētu veikt online transakciju ar savu bankas karti (Visa vai Mastercard). Drošības nauda tiks atgriezta 2 darba dienu laikā pēc mājokļa novērtēšanas, lai pārliecinātos, ka nav bojājumu.
3.3. Skola dara visu iespējamo, lai izpildītu studentu prasības. Tomēr skolas nespēja nodrošināt izvēlēto dzīvesvietu nav pamats monetārai kompensācijai.
3.3. Ja studentam, kurš izvēlējies izmitināšanu viesģimenē, radušies jautājumi, kas saistīti ar maksājumu par istabu un uzturu, tos vajadzētu risināt ar skolas administrāciju, izņemot jautājumus par papildu pakalpojumiem, kas nav iekļauti izmitināšanas cenā (ppieeja internetam, veļas mazgāšana u.tml.).
3.4. Minimālais vecums izmitināšanai rezidencē, dalītā dzīvoklī vai viesnīcā Irina ir 18 gadi.

4. Krievu valodas kursi 

4.1. Mācību materiāli vienam zināšanu līmenim ir iekļauti kursa cenā.
4.2. Lai sasniegtu labus rezultātus un vēlamo progresu, studentam regulāri jāapmeklē nodarbības un ik dienu jāpilda pasniedzēja uzdotie mājas darbi. Paredzamais mājas darba izpildes laiks ir 60 minūtes katru dienu, kopā aptuveni 5 – 6 stundas nedēļā. Papildus tam pasniedzēji iesaka studentiem pašiem papildinat zināšanas un izmantot skolas bibliotēku pašmācībai.
4.3. Sertifikāts tiek izsniegts, ja students apmeklējis 75% nodarbību un vidējais rezultāts visos pārbaudījumos ir vismaz 60%.
4.4. Skolai ir tiesības mainīt programmu jebkurā atbilstošā veidā masu nekārtību, streika, kara vai citu ārkārtas apstākļu gadījumā. Skola nav atbildīga par izmaiņām, kas radušās šādu notikumu iespaidā.
4.5. Ja skolai nākas atcelt grupu nodarbības nepietiekama dalībnieku skaita dēļ, studenti saņems individuālas nodarbības ar 75% no rezervētajām grupu nodarbībām tajā pašā laika periodā. Nekādos apstākļos students nesaņem mācību maksas kompensāciju.
4.6. Skola nodrošina tikai rezervētos un apstiprinātos pakalpojumus. Ja sākotnēji rezervētajā un apstiprinātajā programmā notikušas izmaiņas, studentam jāiesniedz rakstisks paziņojums skolas administrācijai. Students saņems oficiālu rakstisku atbildi par apstiprinātajām vai atceltajām izmaiņām.

5. Sūdzības un atteikšanās politika 
5.1. Ja students nav apmierināts ar kādu no uzturēšanās aspektiem (mācībām/grupu/izmitināšanu), nepieciešams nekavējoties informēt klientu konsultantu. Skola darīs visu iespējamo, lai atrisinātu problēmu.
5.2. Ja pieteikums tiek anulēts laikā no četrām nedēļām pirms ierašanās līdz vienai nedēļai pirms ierašanās:
5.2.1. Ja students rezervējis tikai mācības, viņš ir atbildīgs par depozīta (200 EUR apmērā) samaksu;
5.2.2. Ja students rezervējis mācības un izmitināšanu, viņš ir atbildīgs par depozīta (200 EUR apmērā) samaksu un 1 nedēļu ilgas izmitināšanas samaksu.
5.3. Ja pieteikums tiek anulēts mazāk nekā nedēļu pirms plānotās ierašanās, viņš ir atbildīgs veikt pilnu maksājumu par rezervētajiem pakalpojumiem.
5.4. Ja students nepabeidz kursu, neierodas vai ierodas ar nokavēšanos, mācību maksa netiek atgriezta.
5.5. Skolai ir tiesības atteikties pieņemt studentu, ja maksājums nav saņemts noteiktajā termiņā.
5.6. Ja students pārceļ savu pieteikumu, jāmaksā papildu administratīvā maksa 40 EUR apmērā. Jaunais sākuma datums nevar būt vēlāk kā pusgadu pēc sākotnējā izvēlētā datuma.
5.7. Nokavētās grupu nodarbības netiek pārceltas uz citu laiku vai kompensētas.
5.8. Visas sūdzības un atteikumi jāiesniedz rakstiski (nosūtot e-pastu vai aizpildot skolas aktu).
5.9. Noteikumu un nosacījumu 5.2. punkts neattiecas uz studentiem, kam nepieciešama vīza, un tas ir izklāstīts atsevišķā līgumā, kas noslēgts starp skolu un studentu.

6. Vīzas 
6.1. Daudziem studentiem nav nepieciešama vīza, lai apmeklētu Latviju. Saraksts ar valstīm, kuru pilsoņiem nav nepieciešama vīza iebraukšanai Latvijā, pieejams šeit.
6.2. Vīza nepieciešama, ja students plāno uzturēties Latvijā līdz 90 dienām.
6.3. Ja studentam nepieciešama vīza/uzturēšanās atļauja, maksa par dokumentu noformēšanu ir 40 EUR. Vīzai/uzturēšanās atļaujai nepieciešamie dokumenti tiks sagatavoti tikai gadījumā, ja students piesakās pilna laika mācībām (20 vai vairāk stundas nedēļā).
6.4. Studentam jāsamaksā pilna mācību, izmitināšanas un apdrošināšanas maksa, lai skola varētu iesniegt nepieciešamos dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Pēc tam, kad skola nosūtījusi studentam vīzas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, students var pieteikties vīzai tuvākajā Latvijas vēstniecībā.
6.5. Ja students plāno uzturēties Latvijā ilgāk nekā 90 dienas, viņam nepieciešama gan vīza, gan uzturēšanās atļauja. Uzturēšanās atļaujai students var pieteikties pēc ierašanās Latvijā.
6.6. Studentiem, kam nepieciešama vīza, jāizvēlas skolas piedāvātā izmitināšana (rezidence vai dalīts dzīvoklis) un jāiegādājas apdrošināšana visam laika periodam. Apdrošināšanas maksa (ieskaitot civiltiesisko apdrošināšanu) ir 10 EUR nedēļā.
6.7. Studentam jānosūta skolai dokumenti un informācija, kas nepieciešama vīzas saņemšanai:
6.7.1. Pases kopija (lapa ar personīgo informāciju un pases numuru, kā arī pārējām vīzas atzīmēm) uz e-pastu;
6.7.2. Studenta vārds, uzvārds, dzimšanas vieta, dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads), faktiskā adrese (iela/mājas numurs/pilsēta/novads/valsts/pasta indekss), pilsonība, uzturēšanās ilgums (no – līdz: diena/mēnesis/gads), vieta, kur students plāno pieteikties vīzas saņemšanai (vieta/pilsēta/valsts). Sarakstu ar Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs iespējams aplūkot http://www.mfa.gov.lv/en/mission/

7. Vispārīgie noteikumi 
7.1. Minimālais vecums krievu valodas kursiem: vispārējā krievu valoda – 16, vidusskolas programma – 15, darba pieredzes programma – 18. Studenti, kas ierodas slēgtās grupās vai vasaras periodā, var būt jaunāki par 16 gadu vecumu.
7.2. Skola ir slēgta valsts svētku dienās: Jaunajā gadā, Lielajā piektdienā un Lieldienās, 1. maijā, 4. maijā, Līgo svētkos, 18. novembrī, Ziemassvētkos un Vecgada vakarā.
7.3. Skolas un studentu fotogrāfijas, kas publicētas skolas mājaslapā, ir Durbe Russian Language Academy īpašums. Rīgas un Latvijas fotogrāfijas publicētas ar Tūrisma attīstības valsts aģentūras atļauju (www.tava.gov.lv) un nevar tikt izmantotas bez piekrišanas.
7.4. Noteikumus un nosacījumus vakara kursiem mini grupās iespējams aplūkot:
7.5. Ja studentam ir jautājumi par programmu vai nepieciešama detalizēta informācija, lūgums sazināties ar skolu pa tālruni vai e-pastu. Uz e-pasta vēstulēm un faksa sūtījumiem tiek atbildēts vienas darba dienas laikā.
7.6. Šī vienošanās ir pakļauta Latvijas Republikas valsts likumiem, un jebkurai tiesvedībai saistībā ar šīs vienošanās administrēšanu jānotiek Rīgā, Latvijā.